Styret i Lillehammer Curlingklubb har besluttet at all aktivitet i regi av klubben avlyses inntil videre. Dvs at alle treninger, bedriftsserie, turneringer etc avlyses inntil ny beskjed kommer.

Årsaken er en helhetsvurdering etter råd fra lokale- og regionale helsemyndigheter samt Norges Idrettsforbund.

Styret ber om at alle medlemmer og foresatte følger rådene til myndighetene og kommunen og vil fortløpende vurdere situasjonen og informere sine medlemmer ved endringer.

Med vennlig hilsen

Lillehammer Curlingklubb

v/Styreleder Jostein Buraas