Til medlemmene i Lillehammer Curlingklubb

Innkalling til årsmøte i Lillehammer Curlingklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Curlingklubb .

Årsmøtet avholdes den 17.3 kl20.00 i Lillehammer curling arena, 2etg.

(møtested kan bli endret pga covid-19)

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styreleder på mail senest 1.mars.

Josteinburaas@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret