Laster Arrangementer

Her finner du sakspapirer til årsmøtet:

Årsregnskap Lillehammer Curlingklubb 2019 Årsberetning 2019 Lillehammer Curlingklubb

Årsberetning 2019 Lillehammer Curlingklubb

Valgkomiteens innstilling 2020 LCK

Saksliste Årsmøte Lillehammer Curlingklubb 11. mars 2020

Forslag til medlemskontingent i Lillehammer Curlingklubb 2020

Budsjett Lillehammer Curlingklubb 2020

 

Innkalling til årsmøte i Lillehammer Curlingklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Curlingklubb .

Årsmøtet avholdes onsdag 11. mars kl 20.00 i Lillehammer Curling Arena, 2etg.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styreleder på mail senest 24.februar.

Josteinburaas@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret