Laster Arrangementer

regnskap 2018 Årsberetning 2018. budsjett 2019 sakliste-og-saksdokumenter-til-arsmote 2019 Valgkomiteens innstilling 2019 LCK Innstillinger 2019

Til medlemmene i Lillehammer Curlingklubb

Innkalling til årsmøte i Lillehammer Curlingklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Curlingklubb .

Årsmøtet avholdes den 18.3 kl20.00 i Lillehammer curling arena, 2etg.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styreleder på mail senest 1.mars. Kenth_stian@hotmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret