Klubben har bestemt følgende tiltak for å bidra til å unngå spredning av corona smitte:

I curlinghallen

    • God håndvask med såpe evt bruk av håndsprit  på dispensere ved inngangene til ishallen skal gjennomføres før og etter hver trening, kamper  i hallen
    • Håndtak på steinsett skal vaskes med håndsprit før hver trening. Kai Ove sørger for at utstyr til dette er på plass.
    • Fokus på skjerpet hygiene og renhold på kjøkkenet i hallen. Dekketøy skal vaskes opp etter bruk hver gang.

Når det gjelder reise i forbindelse med idretten så henviser vi til Olympiatoppens råd på linken nedenfor og at disse følges:

https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page9880.html

Les også flere god råd på Folkehelseinstituttets hjemmesider;

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/