Oppstart etter jul av Lillehammerserien Sparebank 1 Gudbrandsdal er utsatt en uke.

Kampene som skulle vært spilt i uke 1, blir derfor flyttet til slutten av sesongen.