Vi innfører ytterligere koronatiltak i seriespillet og håper all støtter opp under disse og gjør sitt for at dette blir fulgt opp.

Fra og med neste serierunde, 3.november, gjøres følgende tiltak:

  • 1.divisjon starter sine kamper en halv time tidlegere, dvs kl.17:30.
  • Når dere skal inn på isen så skal dere holde til venstre når dere går inn i hallen, det vil si at døra mot vest skal brukes som inngang og den mot øst skal brukes til utgang. Dette for å unngå at folk blir møtende hverandre i døra. Det vil bli skiltet.
  • Når dere er ferdige med kampen så anmodes dere om å forlate hallen så raskt som mulig. Dette for å unngå for mange folk i 1.etage samtidig. Alternativt kan dere trekke opp i 2.etage hvor det er god plass.
  • Om dere er tidlig ute til kamp så anmodes dere om å vente i 2.etage hvis første spillepass ikke er ferdig.

Hvis ønskelig så er det mulig å kjøpe både sko og kost av oss i Curlingklubben, dette er nok ett av de bedre smittevern tiltak dere kan gjøre selv. Ta kontakt for ett godt tilbud på dette!